previous pauseresume next

ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان با همکاری حوزه مشارکت های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در راستای طرح تحول سلامت دو دستگاه کامیونت مجهز به یونیت های دندانپزشکی که توسط حوزه مشارکت های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خریداری گردیده است و با همکاری دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی اصفهان از روز دوشنبه ۹۶/۰۶/۱۳ در بیمارستان حضرت زهرا (س) استقرار و خدمات معاینات ، فلورایدتراپی کودکان ، خدمات درمانی دهان و دندان و آموزش را به مراجعین ارائه نمودند.

قرار است این برنامه در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد ، امید است گام های موثری در جهت بهبود بهداشت دهان و دندان در برنامه تحول سلامت شاهد باشیم و استقرار این دو تیم در بیمارستان حضرت زهرا (س) بتواند کمک خوبی به پیشگیری در این منطقه محروم شهر داشته باشد.