previous pauseresume next

بازدید شهردار منطقه ۱۴ واعضای محترم کمیسیون بهداشت درمان شورای شهر از بیمارستان

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اعضای محترم کمیسیون بهداشت درمان شهر اصفهان جناب آقای دکتر صادقیان،جناب آقای دکتر زاد هوش و جناب آقای شمس شهردار محترم ناحیه ۱۴در بیمارستان حضرت زهرا (س) حضور و از کلیه ی بخش های بیمارستان بازدید بعمل آوردند .در این بازدید آقای دکتر جوانبخت رئیس بیمارستان در خصوص وضعیت ماده صد سازه های قدیمی بیمارستان توضیحات ارائه نمود و مقرر گردیددر اولین فرصت به این پرونده رسیدگی و مشکل اش بصورت قانونی حل شود. در خصوص نصب تابلوهای راهنما برای بیمارستان ،فضای سبز جلوی بیمارستان شهردار محترم ناحیه نیز قول مساعد هرگونه همکاری را دادند.مقرر گردید علاوه بر موارد فوق یک پل عابر پیاده مکانیزه نیز در جلوی بیمارستان جهت سهولت رفت و آمد بزودی از طرف شهرداری ناحیه نصب گردد.در این بازدید اعضای محترم شورای شهر ضمن ابراز رضایت از خدمات این بیمارستان اظهار امیدواری کردند که بیمارستان بتواند با توسعه مناسب جوابگوی بیماران منطقه باشد .این بازدید با اقامه نماز جماعت تا ساعت حدود ۱۴:۳۰ ادامه داشت.