previous pauseresume next

بزرگداشت روز جهانی تغذیه با شیرمادر

مراسم بزرگداشت روز جهانی شیر مادر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ در بیمارستان حضرت زهرا (س) باحضور ریاست بیمارستان، متخصصین اطفال ،متخصصین زنان ،ماماها ، پرستاران، مادران باردار و شیرده برگزار گردید.نکات آموزشی درخصوص شیر مادر توسط متخصصین اطفال ومسئول آموزش مادران ارائه گردید و شاخه گل به همراه پکیج آموزشی به مادران اهدا گردید و در نهایت پنل پرسش و پاسخ در خصوص مسائل شیردهی تشکیل شد.