previous pauseresume next

جلسه آموزشی احیا نوزاد

جلسه آموزشی احیا نوزاد در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ توسط جناب آقای دکتر نوربخش متخصص نوزادان جهت کلیه پرسنل بالین به صورت دو ساعت برگزار گردید در این جلسه آموزشی در خصوص، مرور کلی و اصول احیا، گام نخست احیا، استفاده از تهویه با فشار مثبت احیا، فشردن قفسه سینه، لوله گذاری داخل تراشه و جایگذاری راه هوایی ماسک حنجره ای، داروها، ملاحظات ویژه احیا نوزاد نارس، اصول اخلاقی و مراقبت در پایان زندگی توضیحات لازم داده شد.