previous pauseresume next

جلسه آموزشی اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر و مراقبت آغوش مادر ونوزاد kmc در روزسه شنبه مورخ ۹/۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم علوی

جلسه آموزشی اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر و مراقبت آغوش مادر ونوزاد kmc در روزسه شنبه مورخ ۹/۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم علوی جهت کلیه پرسنل درمان به صورت ۲ ساعت برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص مهارت برقراری ارتباط ، ترویج تغذیه با شیر مادر در دوران بارداری، عملکرد هنگام زایمان و تاثیر آن بر تغذیه با شیر مادر ، کمک به تغذیه با شیر مادر، شیرخواران با نیاز های خاص و وضعیت های پستان و نوک آن و نگرانی های مربوط به سلامت مادران ، حمایت مداوم از مادران شیرده،مراقبت آغوشی، مزایای مراقبت آغوشی، تجهیزات مورد نیاز آمادگی های قبل از مراقبت آغوشی و نکات آموزشی آن ، نحوه انجام مراقبت آغوشی، مراقبت در حین مراقبت آغوشی و موارد منع مراقبت اغوشی  جهت پرسنل بیان گردید.