previous pauseresume next

جلسه آموزشی اهمیت ضدعفونی و نگهداشت تجهیزات پزشکی

جلسه آموزشی اهمیت ضد عفونی و نگهداشت تجهیزات پزشکی در تاریخ ۹۵/۰۷/۱۵ توسط سرکار خانم ترکانکارشناس بهداشت محیطجهت پرسنل خدمات ، لندری و CSR به مدت ۲ ساعت برگزار کزدید. در این جلسه آموزشی در خصوص ۱) اهمیت ضدعفونی و نگهداشت تجهیزات پزشکی ۲)دستورالعمل و خطی مشی بیمارستان در خصوص موارد مورد استفاده در ضد عفونی تجهیزات پزشکی و شرایط نگهداری آنها ۳) نحوه ی ضدعفونی تجهیزات پزشکی و نکات ایمنی توضیحات لازم داده شد.