previous pauseresume next

واگذاری واحد تصویربرداری

با توجه به واگذاری واحد تصویربرداری بیمارستان حضرت زهرا(س) شرایط استعلام از تاریخ ۹۵/۰۷/۱۸ لغایت ۹۵/۰۷/۲۵ در دفتر مدیریت توزیع می گردد.