previous pauseresume next

معاونت توسعه مدیریت و منابع جناب آقای دکتر یوسفی از بیمارستان حضرت زهرا (س)

معاونت توسعه مدیریت و منابع جناب آقای دکتر یوسفی در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۱ از ساعت ۲۰ از بیمارستان حضرت زهرا (س) و کلیه ی بخش ها و فضاهای فیزیکی بیمارستان بازدید نمودند.

کمیته دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی

مورخ ۹۷/۰۳/۰۷ کمیته دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی با حضور مدیر بیمارستان، ناظر دارو و تجهیزات پزشکی، مسئولین بهبود کیفیت و فناوری اطلاعات و داروخانه و کلیه ی مسئولین بخش های بالینی برگزار گردید.

کمیته دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی

مورخ ۹۷/۰۲/۳۰ کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی با حضور رئیس و مدیر بیمارستان و کلیه ی سرپرستان برگزار گردید.

کمیته مدیریت اجرایی

مورخ ۹۷/۰۲/۲۹ کمیته مدیریت اجرایی با حضور اعضای اصلی برگزار شد.

کمیته مدیریت خطا

مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ کمیته مدیریت خطا جهت بررسی یک پرونده با حضور کلیه افراد درگیر پرونده برگزار و بررسی های لازم به عمل آمد و تصمیمات مورد نیاز اتخاذ شد .

کمیته مدیریت اجرایی

مورخ ۹۷/۰۲/۲۲ کمیته مدیریت اجرایی با حضور کلیه ی اعضای اصلی برگزار گردید.

گرامیداشت روز ماما

به مناسبت ۱۵ اردیبهشت روز جهانی ماما، ریاست و مدیریت بیمارستان به همراه مدیر پرستاری با حضور دربخش های زایشگاه و زنان مامائی از خدمات ماماهای بیمارستان با اهداء گل و شیرینی تقدیر بعمل آورند.

کمیته اعتباربخشی

مورخ ۹۷/۰۲/۰۶ کمیته اعتباربخشی با حضور مدیر خدمات پرستاری، مسئول بهبود کیفیت و کلیه ی مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان در خصوص آمادگی برای بازدیدهای ادواری اعتباربخشی توسط ارزیابان محترم معاونت درمان و بررسی سنجه های مربوط برگزار گردید.

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان حضرت زهرا (س)

در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۵ جناب آقای دکتر جان بابائی معاون درمان محترم وزارت و بهداشت به اتفاق سرکار خانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جناب آقای دکتر کامران نماینده محترم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر کلیدری معاونت محترم درمان ، جناب آقای دکتر گنجی قائم مقام معاونت درمان دانشگاه و جناب آقای دکتر اشرفی دبیر محترم طرح تحول سلامت از بیمارستان حضرت زهرا (س) بازدید نمودند.

کمیته ترویج تغذیه باشیرمادر

روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۵ کمیته ترویج تغذیه باشیرمادر با حضور اعضای اصلی در دفتر رییس بیمارستان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان حضرت زهرا(س) RSS