previous pauseresume next

جلسه آموزشی اصول کار با لوازم مصرفی پزشکی

جلسه آموزشی اصول کار با لوازم مصرفی پزشکی توسط سرکار خانم قاسمی کارشناس مامایی جهت کلیه پرسنل درمان روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در سالن کنفرانس برگزار گردید.

جلسه آموزشی تفسیر بیومتری

جلسه آموزشی تفسیر بیومتری توسط جناب آقای دکتر میر هاشمی جهت کلیه پرسنل محترم درمان رأس ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ در سالن کنفرانس برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص آناتومی چشم و انواع اعمال جراحی چشم و تفسیر بیومتری توضیحات لازم داده شد.

بازديد جناب اقاي دكتر شيراني وجناب اقاي دكتر شفيعيون

در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ جناب آقای دکتر شیرانی مدیر محترم نظارت معاونت درمان و جناب آقای دکتر شفیعیون

مدیر محترم اقتصاد درمان طی بازدیدی که از بیمارستان حضرت زهرا (س) داشتند در جریان روند مشکلات

بیمارستان قرار گرفتند و مقرر گردید نیروی پزشک متخصص برای فعال تر شدن بخش های بیمارستان در

رشته های جراحی عمومی ، ارتوپدی ، چشم ، زنان ، گوش و حلق و بینی در اختیار بیمارستان قرار گیرد

و درمانگاه عصر بیمارستان نیز در طرح کلینیک ویژه قرار گرفته و بصورت فعال با همکاری معاونت درمان به

ارائه خدمات درمانی بیماران منطقه بپردازد .

برگزاری کمیته بهبود کیفیت بیمارستان

روز چهارشنبه ۹۴/۱۰/۳۰ کمیته بهبود کیفیت در سالن کنفرانس بیمارستان با حضور مسئولین بیمارستان و بخش های بیمارستان تشکیل گردید .

جلسه آموزشی پسماندهای بیمارستانی

جلسه آموزشی پسماندهای بیمارستانی توسط سرکار خانم ترکان کارشناس بهداشت محیط جهت کلیه پرسنل بالینی

روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ در سالن کنفرانس بیمارستان در ساعت ۸ الی ۱۰ صبح برگزار می گردد .

جلسه آموزشی ایمنی و سلامت شغلی ۲

جلسه آموزشی ایمنی و سلامت شغلی توسط سرکار خانم ترکان کارشناس بهداشت محیط جهت کلیه پرسنل درمان ساعت ۸ الی ۱۰صبح در سالن کنفرانس برگزار گردید.

جلسه آموزشی تشنج و نوزادان

جلسه آموزشی تشنج و نوزادان توسط سرکار خانم خسرویان کارشناس مامایی جهت کلیه پرسنل درمان روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۵ رأس ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در سالن کنفرانس برگزار گردید .

ایمنی و سلامت شغلی

جلسه آموزشی  ایمنی و سلامت شغلی توسط سرکار خانم ترکان کارشناس بهداشت محیط جهت کلیه پرسنل درمان روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۰ در سالن کنفرانس برگزار گردید.

جلسه آموزشی اینفولانزا فصلی و H1N1

جلسه آموزشی اینفولانزا فصلی و H1N1 توسط سرکار خانم دکتر فرود پزشک اپیدمیولوژی از مرکز بهداشت استان روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۰۹/۲۶ جهت کلیه پرسنل محترم بیمارستان برگزار گردید.

جلسه آموزشی فرآیند پرستاری

جلسه آموزشی فرآیند پرستاری جهت پرسنل محترم پرستاری ، مامائی ، اتاق عمل ، بیهوشی توسط سرکار خانم قاسمی کارشناس ارشد پرستاری در سالن کنفرانس به مدت ۳ ساعت روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۹/۲۴ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان حضرت زهرا(س) RSS