previous pauseresume next

برگزاری کمیته بهبود کیفیت بیمارستان

روز چهارشنبه ۹۴/۱۰/۳۰ کمیته بهبود کیفیت در سالن کنفرانس بیمارستان با حضور مسئولین بیمارستان و بخش های بیمارستان تشکیل گردید .

جلسه آموزشی پسماندهای بیمارستانی

جلسه آموزشی پسماندهای بیمارستانی توسط سرکار خانم ترکان کارشناس بهداشت محیط جهت کلیه پرسنل بالینی

روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ در سالن کنفرانس بیمارستان در ساعت ۸ الی ۱۰ صبح برگزار می گردد .

جلسه آموزشی ایمنی و سلامت شغلی ۲

جلسه آموزشی ایمنی و سلامت شغلی توسط سرکار خانم ترکان کارشناس بهداشت محیط جهت کلیه پرسنل درمان ساعت ۸ الی ۱۰صبح در سالن کنفرانس برگزار گردید.

جلسه آموزشی تشنج و نوزادان

جلسه آموزشی تشنج و نوزادان توسط سرکار خانم خسرویان کارشناس مامایی جهت کلیه پرسنل درمان روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۵ رأس ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در سالن کنفرانس برگزار گردید .

ایمنی و سلامت شغلی

جلسه آموزشی  ایمنی و سلامت شغلی توسط سرکار خانم ترکان کارشناس بهداشت محیط جهت کلیه پرسنل درمان روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۰ در سالن کنفرانس برگزار گردید.

جلسه آموزشی اینفولانزا فصلی و H1N1

جلسه آموزشی اینفولانزا فصلی و H1N1 توسط سرکار خانم دکتر فرود پزشک اپیدمیولوژی از مرکز بهداشت استان روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۰۹/۲۶ جهت کلیه پرسنل محترم بیمارستان برگزار گردید.

جلسه آموزشی فرآیند پرستاری

جلسه آموزشی فرآیند پرستاری جهت پرسنل محترم پرستاری ، مامائی ، اتاق عمل ، بیهوشی توسط سرکار خانم قاسمی کارشناس ارشد پرستاری در سالن کنفرانس به مدت ۳ ساعت روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۹/۲۴ برگزار گردید.

جلسه سوپروایزرین و مسئولین بخش ها

جلسه سوپروایزرین و مسئولین بخش ها با حضور محترم ریاست بیماستان در خصوص ارائه دستورالعمل های مربوط به آنفولانزا H1N1 برگزار گردید.

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و ایمنی نوزاد

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر با حضور اعضاء محترم کمیته و ریاست بیمارستان و آقای دکتر موسوی متخصص اطفال روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۱۸ برگزار گردید.

کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمنی مادر

کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمنی مادر با حضور اعضاء محترم کمیته و ریاست بیمارستان و خانم دکتر کیهانیان متخصص زنان روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۱۸ برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان حضرت زهرا(س) RSS