previous pauseresume next

برگزاری کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات

در رو زپنج شنبه ۹۴/۰۶/۱۲ کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات برگزار گردید.در این جلسه مصوبات قبلی بررسی گردید و در خصوص ورود و خروج پزشکان در رابطه با طرح تحول نظام سلامت تأکید شد .

بازدید کارشناسان ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها

ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها که متشکل از معاونت درمان ، سازمان نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر پایه در تاریخ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ از کلیه بخش های بیمارستان حضرت زهرا (س) بازدید و از نحوه ارائه خدمات اظهار رضایت نمودند .

کسب درجه یک اعتبار بخشی

بر اساس آخرین اعتبار بخشی بعمل آمده بیمارستان حضرت زهرا (س) گواهینامه اعتبار بخشی ملی با درجه یک و با تعرفه دولتی کسب نموده است .

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان حضرت زهرا(س) RSS