previous pauseresume next

برگزاري كلاس آموزشي آشنايي با ايمني آمبولانس مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ پرسنل بالين بيمارستان حضرت زهرا(س)

با هماهنگي به عمل آمده سوپروايزر آموزشي بيمارستان كلاس آموزشي آشنايي با ايمني آمبولانس براي پرسنل پرستاري ، مامايي و بيهوشي و اتاق عمل بيمارستان در تاريخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ برگزار گرديد و پرسنل با نحوه استفاده از كابين بيمار، تجهيزات و داروها، محل قرارگيري و مكان استقرار پرستار ، نحوه بستن كمربندها و ساير موارد مورد لزوم در اعزام ها آشنا شدند. اين برنامه با همكاري مركز آمبولانس ناجي انجام گرديد.

جلسه هماهنگي در خصوص كاهش مصرف برق در بيمارستان حضرت زهرا(س)

جلسه هماهنگي در خصوص كاهش مصرف برق با كارشناس اداره برق برگزار گرديد و تفاهم نامه اي نيز در جهت كاهش مصرف برق منعقد شد در اين جلسه راه هاي كاهش مصرف برق بررسي گرديد.

بازديد طرح هميار در روز سه شنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ از بيمارستان حضرت زهرا(س)

در روز سه شنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ بازديد طرح هميار از بخش زنان و زايمان بيمارستان حضرت زهرا(س) با حضور سركار خانم امامي، خانم جهانديده و خانم خسرويان انجام شد.

برگزاري كميته اورژانس در روز يكشنبه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶

در روز يكشنبه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶، كميته اورژانس بيمارستان و تعيين تكليف در دفتر مديريت برگزار شد.در خصوص برخي از آمار ترياژ، خطاهاي شايع، بازآموزي دستورالعمل ترياژ و... بحث و تبادل نظر شد و در مورد برخي موارد مطروحه تصميمات مقتضي اتخاذ شد.

بازديد جناب آقاي دكترحسن كامران نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي از بيمارستان حضرت زهرا(س)

جناب آقاي دكتر حسن كامران نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ از بيمارستان حضرت زهرا(س) بازديد نمودند و در خصوص خدمات بيمارستان توضيحات لازم داده شد.

برگزاري كميته بهداشت محيط در روز يكشنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶

در روز يكشنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶، كميته بهداشت محيط با حضور اعضاء تشكيل شد. در اين كميته در خصوص نظارت بيشتر بر تفكيك پسماندها، نيروهاي خدمه، بهسازي بعضي از فضاهاي بيمارستان، بعضي خطرات موجود در خصوص سيستم بهسازي و آسانسور، بحث و تبادل نظر و تصميمات مقتضي گرفته شد.

برگزاري كميته ترويج تغذيه با شير مادر مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶

در روز شنبه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ ، كميته ترويج تغذيه با شير مادر با حضور اعضاء تشكيل شد. در اين كميته در خصوص مشكلات موجود و نيروهاي انساني اعم از جذب و جابجايي تصميمات لازم گرفته شد. 

جلسه آموزشی استفاده صحیح و ایمن از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی در روز پنج شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم مهندس ایزدپناه

جلسه آموزشی استفاده صحیح و ایمن از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی در روز پنج شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم مهندس ایزدپناه جهت کلیه پرسنل درمان به صورت ۲ ساعت برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص اهمیت آشنایی صحیح و ایمن از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی دستگاه الکتروشوک ، کاربرد اجزاء دستگاه دستورالعمل نگهداری، استفاده صحیح از دستگاه آلارم ها و نکات ایمنی آن جهت پرسنل بیان گردید.

جلسه آموزشی ایمنی بیمار در روزچهارشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم دکتر صفارزاده و آقای زارعی کارشناس ارشد ایمنی

جلسه آموزشی ایمنی بیمار  در روزچهارشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم دکتر صفارزاده و آقای زارعی کارشناس ارشد ایمنی بیمار جهت کلیه پرسنل درمان به صورت ۴ ساعت برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص تعریف تعریف ایمنی بیمار، شاخص های کشوری ایمنی بیمار و راهکارهای پیشگیرانه، آشنایی با ۹ راه حل ایمنی بیمار ، مشارکت بیمار در امر درمان، ایمنی بیمار در اقدامات تهاجمی، اقدامات لازم در خصوص مقادیر حیاتی و نتایج اقدامات پاراکلینیک معوقه هر بخش ، انواع خطا و پیگیری سریع خطاها رخ داده و ثبت خطاهاو استانداردهای اعتبار بخشی  جهت پرسنل بیان گردید.

جلسه آموزشی اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر و مراقبت آغوش مادر ونوزاد kmc در روزسه شنبه مورخ ۹/۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم علوی

جلسه آموزشی اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر و مراقبت آغوش مادر ونوزاد kmc در روزسه شنبه مورخ ۹/۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم علوی جهت کلیه پرسنل درمان به صورت ۲ ساعت برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص مهارت برقراری ارتباط ، ترویج تغذیه با شیر مادر در دوران بارداری، عملکرد هنگام زایمان و تاثیر آن بر تغذیه با شیر مادر ، کمک به تغذیه با شیر مادر، شیرخواران با نیاز های خاص و وضعیت های پستان و نوک آن و نگرانی های مربوط به سلامت مادران ، حمایت مداوم از مادران شیرده،مراقبت آغوشی، مزایای مراقبت آغوشی، تجهیزات مورد نیاز آمادگی های قبل از مراقبت آغوشی و نکات آموزشی آن ، نحوه انجام مراقبت آغوشی، مراقبت در حین مراقبت آغوشی و موارد منع مراقبت اغوشی  جهت پرسنل بیان گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان حضرت زهرا(س) RSS