previous pauseresume next

کمیته منابع نیروی انسانی

روز شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۲ با حضور آقای معظمی مدیر بیمارستان و کلیه مسئولین بخش ها و واحدها کمیته نیروی انسانی تشکیل شد . 

کمیته تغذیه

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۹ در دفتر ریاست بیمارستان با حضور اعضاء ، کمیته تغذیه تشکیل شد.

کمیته ترویج زایمان طبیعی

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۸ کمیته ترویج زایمان طبیعی با حضور اعضاء در دفتر ریاست تشکیل شد.

برگزاری کنفرانس آموزشی همووژيلانس و مراقبت از خون

در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۸کنفرانس علمی با امتیاز آموزش مداوم با حضور آقای دکتر جابري و دکتر فتوحی و مسعولين آموزش با همکاری بانک خون استان اصفهان در بیمارستان حضرت زهرا(س)زینبیه برگزار شد.

برگزاری کنفرانس آموزشی همووژيلانس و مراقبت از خون

در تاریخ ۲۸/۹/۹۶کنفرانس علمی با امتیاز آموزش مداوم با حضور آقای دکتر جابري و دکتر فتوحی و مسعولين آموزش با همکاری بانک خون استان اصفهان در بیمارستان حضرت زهرا(س)زینبیه برگزار شد.

کمیته بسیج کارکنان

در روز شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۵ کمیته بسیج کارکنان با ریاست و اعضای کمیته بسیج بیمارستان تشکیل شد .

کمیته بحران

تشکیل کمیته بحران و اعلام آمادگی جهت پوشش مصدومین زلزله اخیر غرب کشور

کمیته ایمنی بیمار

  روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۹ در ساعت ۱۱ ، کمیته ایمنی بیمار ، نوزاد و ترویج زایمان طبیعی در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد .

کمیته اخلاق حرفه ای

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۲ در ساعت ۱۰ صبح کمیته اخلاق حرفه ای در دفتر ریاست بیمارستان با حضور ریاست و کلیه مسئولین بخش ها تشکیل شد.

آموزش سلامت همگانی

برگزاری جلسه آموزش همگانی در تاریخ ۱۸/۷/۹۶توسط واحد آموزش سلامت در بیمارستان حضرت زهرا(س)در رابطه با بیماری های قلبی و عوامل خطر و روشهای پیشگیری و کنترل بیماری و تغذیه صحیح برگزار شد 
در پایان جلسه فشار خون کلیه شرکت کنندگان اندازه گیری شد.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان حضرت زهرا(س) RSS