previous pauseresume next

بازديد طرح هميار در روز سه شنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ از بيمارستان حضرت زهرا(س)

در روز سه شنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ بازديد طرح هميار از بخش زنان و زايمان بيمارستان حضرت زهرا(س) با حضور سركار خانم امامي، خانم جهانديده و خانم خسرويان انجام شد.

برگزاري كميته اورژانس در روز يكشنبه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶

در روز يكشنبه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶، كميته اورژانس بيمارستان و تعيين تكليف در دفتر مديريت برگزار شد.در خصوص برخي از آمار ترياژ، خطاهاي شايع، بازآموزي دستورالعمل ترياژ و... بحث و تبادل نظر شد و در مورد برخي موارد مطروحه تصميمات مقتضي اتخاذ شد.

بازديد جناب آقاي دكترحسن كامران نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي از بيمارستان حضرت زهرا(س)

جناب آقاي دكتر حسن كامران نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ از بيمارستان حضرت زهرا(س) بازديد نمودند و در خصوص خدمات بيمارستان توضيحات لازم داده شد.

برگزاري كميته بهداشت محيط در روز يكشنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶

در روز يكشنبه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶، كميته بهداشت محيط با حضور اعضاء تشكيل شد. در اين كميته در خصوص نظارت بيشتر بر تفكيك پسماندها، نيروهاي خدمه، بهسازي بعضي از فضاهاي بيمارستان، بعضي خطرات موجود در خصوص سيستم بهسازي و آسانسور، بحث و تبادل نظر و تصميمات مقتضي گرفته شد.

برگزاري كميته ترويج تغذيه با شير مادر مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶

در روز شنبه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ ، كميته ترويج تغذيه با شير مادر با حضور اعضاء تشكيل شد. در اين كميته در خصوص مشكلات موجود و نيروهاي انساني اعم از جذب و جابجايي تصميمات لازم گرفته شد. 

جلسه آموزشی استفاده صحیح و ایمن از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی در روز پنج شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم مهندس ایزدپناه

جلسه آموزشی استفاده صحیح و ایمن از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی در روز پنج شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم مهندس ایزدپناه جهت کلیه پرسنل درمان به صورت ۲ ساعت برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص اهمیت آشنایی صحیح و ایمن از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی دستگاه الکتروشوک ، کاربرد اجزاء دستگاه دستورالعمل نگهداری، استفاده صحیح از دستگاه آلارم ها و نکات ایمنی آن جهت پرسنل بیان گردید.

جلسه آموزشی ایمنی بیمار در روزچهارشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم دکتر صفارزاده و آقای زارعی کارشناس ارشد ایمنی

جلسه آموزشی ایمنی بیمار  در روزچهارشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم دکتر صفارزاده و آقای زارعی کارشناس ارشد ایمنی بیمار جهت کلیه پرسنل درمان به صورت ۴ ساعت برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص تعریف تعریف ایمنی بیمار، شاخص های کشوری ایمنی بیمار و راهکارهای پیشگیرانه، آشنایی با ۹ راه حل ایمنی بیمار ، مشارکت بیمار در امر درمان، ایمنی بیمار در اقدامات تهاجمی، اقدامات لازم در خصوص مقادیر حیاتی و نتایج اقدامات پاراکلینیک معوقه هر بخش ، انواع خطا و پیگیری سریع خطاها رخ داده و ثبت خطاهاو استانداردهای اعتبار بخشی  جهت پرسنل بیان گردید.

جلسه آموزشی اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر و مراقبت آغوش مادر ونوزاد kmc در روزسه شنبه مورخ ۹/۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم علوی

جلسه آموزشی اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر و مراقبت آغوش مادر ونوزاد kmc در روزسه شنبه مورخ ۹/۳/۱۳۹۶ توسط سرکار خانم علوی جهت کلیه پرسنل درمان به صورت ۲ ساعت برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص مهارت برقراری ارتباط ، ترویج تغذیه با شیر مادر در دوران بارداری، عملکرد هنگام زایمان و تاثیر آن بر تغذیه با شیر مادر ، کمک به تغذیه با شیر مادر، شیرخواران با نیاز های خاص و وضعیت های پستان و نوک آن و نگرانی های مربوط به سلامت مادران ، حمایت مداوم از مادران شیرده،مراقبت آغوشی، مزایای مراقبت آغوشی، تجهیزات مورد نیاز آمادگی های قبل از مراقبت آغوشی و نکات آموزشی آن ، نحوه انجام مراقبت آغوشی، مراقبت در حین مراقبت آغوشی و موارد منع مراقبت اغوشی  جهت پرسنل بیان گردید.

جلسه آموزشی ویروس CCHF(بیماری تب خونریزی دهنده كريمه کنگو) در روز دوشنبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶توسط سرکار خانم دکتر فرود

 جلسه آموزشی ویروس CCHF(بیماری تب خونریزی دهنده كريمه کنگو) در روز دوشنبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶توسط سرکار خانم دکتر فرود دکترای اپیدمیولوژیست جهت کلیه پرسنل درمان به صورت ۲ ساعت برگزار گردید. در این جلسه آموزشی در خصوص تعریف بیماری، انواع HF، عامل انتقال و مخزن بیماری، اپیدمیولوژی بیماری، بیمار مظنون، محتمل و قطعی ، راه انتقال بیماری،اقدامات دامپزشکی، علایم بالینی، تشخیص ،عوامل پیشگیری کننده و کنترل و درمان و کمک های اولیه بیماری و نکات بهداشتی در دفن متوفی جهت پرسنل بیان گردید.

بازديد ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از بيمارستان حضرت زهرا(س)

روز يكشنبه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ از ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از كليه بخش ها و واحدهاي بيمارستان اعم از بخش هاي باليني، پاراكلينيك و اداري، به همراه مسئولين بيمارستان، سوپروايزر آموزشي ،مسئول بهبود كيفيت بيمارستان بازديد و بررسي هاي ميداني بعمل آمد. پس از بازديد با حضور رياست بيمارستان در مورد برخي موارد آموزشي و ساير موارد بحث و تبادل نظر انجام شد.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان حضرت زهرا(س) RSS